Kotli nad 50 kW

Bosch Condens 8000 F

  Akcijski letakPovpraševanje
 • Tip: Talni kondenzacijski kotel Bosch Condens 8000 F na olje ali plin

 • kondenzacijski kotel Bosch Condens 8000 F je naslednik Buderus kotla SB325, SB625 in SB745

 • nazivna moč: od 50 kW do 1200 kW (1,2 MV)

 • modeli kotla:

 • UC8000 F 50…115 (Buderus: SB 325) – od 50 do 115 kW za ogrevanje ter pripravo sanitarne vode

 • UC8000 F 145…640 (Buderus: SB 625) – od 145 do 640 kW za ogrevanje ter pripravo sanitarne vode

 • UC8000 F 800…1200 (Buderus: SB 745) – od 800 do 1200 kW (1,2 MV) za ogrevanje ter pripravo sanitarne vode

 • kotli UC 8000 F od 50- 640 kW so zasnovani kot tro-vlečni kotli s toplotnim izmenjevalnikom po protitočnem principu. Kotel UC 8000F 800-1200 kW je opremljen z obračalno komoro in s toplotnim izmenjevalnikom prav tako po protitočnem principu

 • princip obračalne komore in nizka volumenska obremenitev zgorevalnega prostora doprinašata k nizkim emisijam škodljivih snovi, saj omogočata nemoteno gorenje in visoko stabilnost plamena, hkrati pa kotel dosega visoko stopnjo kondenzacije in nizke temperature dimnih plinov

 • plinski in oljni kondenzacijski kotli UC 8000 F od 50-640 kW dosegajo izredno visoke normirane izkoristke do 109 % pri plinskih oz. 104 % pri oljnih kotlih

 • primerni so za uporabo atestiranih oljnih, plinskih ali kombiniranih gorilnikov (za kurilno olje z nizko vsebnostjo žvepla, kurilno olje EL A Bio 10 – skladno po DIN 51603, zemeljski plin (E/LL) ali UNP)

 • vsi deli v kotlu, ki imajo stik z vročim plinom ali kondenzatom so izdelani iz kakovostnega nerjavnega jekla. Tako je mogoče obratovanje brez omejitve temperature dvižnega in povratnega voda, volumenskega pretoka in minimalne moči gorilnika

 • vsi kondenzacijski kotli imajo za priključitev na sistem 2 priključka, za ločeno priključitev visokotemperaturnega in nizkotemperaturnega povratnega voda ogrevalnih krogov

 • posebno visoko učinkovite površine toplotnega izmenjevalnika zagotavljajo izredno dober prenos toplote in visoko stopnjo kondenzacije

 • zaradi izredno kakovostne izolacije kotla so toplotne izgube minimalne

 • enostavna montaža in vzdrževanje

 • visoka stopnja prilagodljivosti: brez omejitev se lahko uporabljajo z gorivi: zemeljski plin in UNP, ter kurilno olje EL z nizko vsebnostjo žvepla ter EL A Bio 10

 • izredno visoki izkoristki: kotli predstavljajo vrhunec tehnologije v smislu učinkovite izrabe energije, z izkoristki pri delni obremenitvi skladno z EU-uredbo št. 813/2013 tudi do 98%

 • visoka obratovalna varnost: vsi sestavni deli, ki so v stiku z vročimi plini in kondenzatom, so izdelani iz nerjavnega jekla visoke kakovosti

 • okolju prijazni in z nizkimi emisijami: sistem s 3-vleki pri kotlih UC8000F 50…640 kW in obračalna komora pri UC8000F800…1200 kW ter vodno hlajen zgorevalni prostor nudi idealne pogoje za obratovanje z nizko stopnjo emisij škodljivih snovi

 • integrirana protihrupna zaščita: za tiho delovanje so vsi kotli zasnovani tako, da so emisije hrupa zmanjšane na minimum. Pri UC8000F 800…1200 so v obsegu dobave serijski zajeti še posebni zvočno-izolativni trakovi

 • prilagojeni za vsak prostor: kompaktna zasnova omogoča brez težav postavitev v zelo majhnih prostorih. Max. vnosna višina znaša za: UC800F 50…115: 1,22 m, UC8000F 145…640: 1,73 m, UC8000F 800…1200: c 2,05 m

 • enostavna in prilagojena sistemska tehnika: kotel je enostavno in brez težav mogoče vključiti v ogrevalni sistem, kar zniža stroške investicije in vzdrževanja, hkrati pa so na voljo številne medsebojno prilagojene komponente, ki omogočajo optimiziran celoten sistem

 • enostavno vzdrževanje in čiščenje: kotli imajo velike kontrolne odprtine. Po odstranitvi sprednje preusmerjene komore je v popolnosti viden toplotni izmenjevalnik, zato je čiščenje enostavno

 • hitra montaža: tovarniško nameščena toplotna izolacija in plašč kotla omogočata hitro in enostavno montažo kotla

Plinski in oljni kondenzacijski kotli UC8000F predstavljajo vrhunec tehnologije v smislu učinkovite izrabe energije z visokimi normiranimi izkoristki. Plinski kotli tako dosegajo do 109% izkoristek, oljni kotli pa do 104% izkoristek. Pri novih inštalacijah je potrebno izkoristiti vse možnosti, da se zagotovi optimalno obratovanje kotla. Vse visoke izkoristke je mogoče doseči ob upoštevanju naslednjih kriterijev:

 • temperaturo povratka omejite na največ 50 °C.

 • temperaturna razlika med predtokom in povratkom naj bo najmanj 20K

 • ne vgrajujte opreme za dvig temperature povratka

 • če je uporaba hidravličnih kretnic nujno potrebna, je potrebno izvesti primerne ukrepe, da se prepreči nezaželen dvig temperature povratka

Pri kotlih UC8000F so vsi deli, ki pridejo v stik z vročim plinom ali kondenzatom izdelani iz kakovostnega nerjavnega jekla, ki zagotavlja odličen prenos toplote. Konstrukcijsko so kotli UC8000F 50…640 zasnovani kot tro-vlečni kotli s toplotnim izmenjevalnikom po protitočnem principu. Kotel UC8000F 800…1200 pa je opremljen z obračalno komoro in prav tako toplotnim izmenjevalnikom po protitočnem principu. Zaradi kompaktne konstrukcijske zasnove so zgorevalni prostor ter prva in druga kondenzacijska grelna površina razporejeni druga nad drugim. Princip obračalne komore in nizka volumenska obremenitev zgorevalnega prostora doprinašata k nizkim emisijam škodljivih snovi, ter omogočata nemoteno gorenje in visoko stabilnost plamena. Dolga in široka pot za prenos toplote v povezavi z veliko količino kotlovske vode, pa znižuje tvorjenje kalcitnih oblog v notranjosti kotla in s tem povezane toplotno povzročene napetosti v materialu.

Image title


Vsi kondenzacijski kotli UC8000F imajo za optimalno hidravlično vključitev v sistem, 2 priključka za ločeno priključitev visokotemperaturnega in nizkotemperaturnega povratnega voda ogrevalnih krogov. Povratek nizkotemperaturnih ogrevalnih krogov teče skozi večji – nizkotemperaturni priključek povratnega voda (RK1) v spodnje območje (pri UC8000F 800…1200 v srednje območje), visokoučinkovite površine toplotnega izmenjevalnik, kjer poteka maksimalno kondenzacija. Če uporabljate dva ločena povratna voda za različno visoke temperature (npr. talno ogrevanje, priprava tople sanitarne vode…), ju lahko na kotel priključite ločeno.

RK1 = nizka temperature povratka (npr. talno ogrevanje)

RK2 = visoka temperatura povratka (npr. sanitarna voda)

Visokoučinkovita površina toplotnega izmenjevalnika

Posebnost toplotnega izmenjevalnika so turbulacijske cevi z intervalnim zmanjšanjem preseka, prilagojenim volumenskemu pretoku vročih plinov. Zaradi vrtinčenja se na notranji steni cevi pojavijo mikroturbulence, kar efektivno poveča mejno površino kondenzacijske plasti. To privede do tega, da molekule vročih plinov izmenjaje dosegajo neposredno bližino stene cevi in nato glavni tok vročih plinov. Na ta način pride skoraj celotni volumenski predtok vročih plinov v stik s hladno grelno površino. To posledično pomeni visoko stopnjo kondenzacije. Zaradi zmanjšanega preseka vrtinčastih cevi je hitrost vročih plinov skoraj konstantna. To pa omogoča visoko stopnjo prenosa toplote pri nizkih temperaturah dimnih plinov.

Na podlagi oblike in razporeditve visokoučinkovite površine toplotnega izmenjevalnika z majhnim padcem lahko kondenzat nenehno odteka od zgoraj navzdol. Na ta način se onemogoči ponovna uparitev kondenzata in preprečijo obloge na grelnih površinah. S tem se znižajo tudi stroški vzdrževanja.

Image title


Mere kondenzacijskega kotla UC8000F 50 ... 115

Image title

Mere kotlov UC8000F 145 ... 640

Image title
Mere kondenzacijskega kotla UC8000F 800 ... 1200

Image title


Tehnicni podatki kondenzacijskih kotlov UC8000F 50 ... 115

Image title
Tehnicni podatki kondenzacijskih kotlov UC8000F 145 ... 640

Image titleTehnicni podatki kondenzacijskih kotlov UC8000F 800 ... 1200

Image titleInvestirajte v to, kar je dokazano!

Investirajte v preverjeno kakovost, znanje in izkušnje, ki smo jih vedno pripravljeni deliti z vami. Tako bo vaša odločitev o izbiri najbolj primernega ogrevalnega sistema najboljša in lažja.

Prava odločitev vedno šteje, zato stopite v stik z nami: